ติดต่อเรา

    ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ อ่านเพิ่มเติม

    ติดต่อเรา

    F&B International Co., ltd – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

    เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

    +66 2 229 3711-13